WinOk академи

Академийн чиг баримжаа: Дэлхийн тэргүүлэх мэдлэг, мэдээлэл, онол практикийг эх орондоо нутагшуулах, баялаг бүтээгчдийг дэмжих, Дэлхийн боловсролыг түүчээлэн эх орондоо нэвтрүүлэх, Тэргүүний боловсон хүчнүүдийг бэлдэх

Сургалтын чиглэл:

 • Хүний нөөцийн цогц удирдлага
 • Байгууллагын үйл ажиллагаа сайжруулах
 • Менежер бэлдэх сургалт
 • Ажилчдын сэтгэлзүй дээшлүүлэх сургалт
 • Бие хүний төвөлшилийн сургалт
 • Бизнес төлөвлөгөө, зорилт төлөвлөх, хэрэгжүүлэх арга замын сургалт
 • Мэдээлэл технологийн сургалт

Зөвлөгөөний чиглэл:

 • Хүний нөөцийн зөвлөгөө
 • Хүний нөөцийн стандарт нэвтрүүлэлт
 • Бизнес менежжментийн шийдлийн зөвлөгөө
 • Маркетингийн нэвтрүүлэлтийн зөвлөгөө
 • Бизнес төслийн зөвлөгө
 • Олон улсын зах зээлд нэвтрэх зөвлөгөө
 • Байгууллагын сэтгэлзүйн зөвлөгөө
 • Мэдээлэл технологийн зөвлөгөө
 • Мэдээлэл технологийн аудит

Winok олон улсын хамтын ажиллагаа:

 • Олон улсын Менторуудыг оролцуулсан онлайн болон оффлайн конференцууд
 • Олон улсын Сургагч багш нартай хамтарсан сургалтууд
 • Олон улсын үзэсгэлэн экспо, бизнес аялал
 • Олон улсын Их дээд сургуулиудтай түншийн хамтын ажиллагаа
 • Олон улсын программ хангамжийн хамтын ажиллагаа
 • Олон улсын төсөл, хөтөлбөрүүдийн хамтын ажиллагаа

WinOk хөгжлийн сан:

 • Нийгмийн сайн сайхны төлөөх үйл ажиллагаа
 • WinOk төгсөгчдийн ирээдүтэй төсөлийн хөрөнгө оруулалт

Академийн сургалтын арга барил:

 • Онолын мэдлэгийг практикт туршина
 • WinOk академид суралцагчдыг Түнш байгууллагууд дээр дасгалжуулж, сургана.
 • Олон улсын мэдлэгийг философи зарчим дээр тулгуурлан, уялдаа холбоотой сургана.
 • Бодит кейсүүдийг сургалтын гарын авлага болгоно.
 • Өрсөлдөх чадвар бүхий боловсон хүчнүүдийг бэлдэнэ.
 • Нийгмийн сүлжээнүүд болон бусад түгээлтийн сувгуудыг эзэмшүүлнэ.

Академийн түнш байгууллага: WinOk ХХК

Утас: 7515-448

Back to top button